JSME OTEVŘENÍ. I nadále fungujeme v běžném režimu bez omezení. Více info

Časté dotazy

Časté dotazy

Den na oční klinice iClinic

Den na oční klinice iClinic

Jak probíhá platba?

Platit můžete bankovním převodem, kreditní kartou i v hotovosti. Platí se před operací.

Která metoda je nejlepší a která nejbezpečnější?

Z hlediska výsledku 6 měsíců po operaci jsou všechny metody rovnocenné! Nejvážnější komplikace se mohou vyskytnout při metodě Lasik. Povrchové ablace (PRK, Lasek, EPI-Lasik) mají minimální rizika během operace.

Kdy mohu po operaci začít cvičit?

Prakticky hned jak to oči dovolí, zpravidla po vyjmutí kontaktních čoček. Vyhýbat se třeba mnutí očí a kontaktu s rohovkou.

Dá se operovat i astigmatizmus a plusové dioptrie?

Ano samozřejmě, nový laser je certifikován i na astigmatizmus do +/- 6dioptrií a hypermetropii / dalekozrakost / do +6 dioptrií. Dosahuje lepší výsledky než lasery starší generace díky možnosti individuálního korigování tzv. úhlu Kappa, který je výrazný právě u dalekozrakých lidí.

Bude to bolet?

Operace nebolí, oči jsou znecitlivěné kapkami. Bolestivost po operaci je individuální, závisí na operační metodě. Důležité je, že s naším novým laserem je povrch oka po operaci jemnější "opracovaný", hladší a proto je hojení rychlejší a méně nepříjemné i u PRK či Lasek.

Co když pohnu okem?

Poloha oka je během celé operace několik 100 x za sekundu sledována speciálním systémem Eye tracking a proto je i při pohybu oka laserový zásah umístěn na správné místo. Při velkých pohybech laser automaticky zastaví a pokračuje až po uvedení oka do správné pozice.

Za kolik dnů mohu začít normálně pracovat?

Bezprostřední rekonvalescence trvá přibližně 5 dní. Ustálení konečné zrakové ostrosti nastává zpravidla v průběhu několika týdnů až měsíců v závislosti na výšce korigovaných dioptrií.

Dají se operovat obě oči najednou? Jak dlouho trvá operace?

Standardně operujeme obě oči najednou. Operace průměrně krátkozrakého oka (-4D) trvá asi 10 sekund.

Jak dlouho se čeká na operaci?

Čekací lhůty prakticky nemáme, operujeme každý týden, časovým limitem je potřeba vysadit kontaktní čočky ideálně alespoň 2 týdny před operací. Vstupní vyšetření a samotná operace se dají udělat najednou v jeden den.

Jaká jsou rizika a komplikace?

Operace excimerovým laserem je tak jako každý zdravotnický výkon spojena s určitým rizikem a možnými komplikacemi jako jsou: pocit suchého oka, zánět v pooperačním období, kolísavá zraková ostrost v pooperačním období, snížená zraková ostrost v noci, znovu přibytím dioptrií po určitém čase a podobně. V zásadě platí, čím lepší laserový systém a zkušenější operatér, tím menší riziko komplikací.

Dají se oči reoperovat a je reoperace v případě návratu dioptrií zpoplatněna?

Ano dají, i opakovaně, u pacientů operovaných v minulosti v centrech iClinic je tato operace bezplatná.

Co je Z-Lasik?

Z-LasikCrystal plus (Lasik: Laser assisted in-situ keratomelusis) je nejdokonalejší metoda laserové refrakční chirurgie dostupná v současnosti, která koriguje krátkozrakost, astigmatizmus a dalekozrakost pomocí femotsekundového laseru nové generace a excimerového laseru.

Je to dvoufázová procedura. V první fázi femtosekundovým laserem vytvoří 0,1mm tenkou vrstvu rohovky, která se odklopí stranou, čímž se ušetří nejcitlivější povrchová vrstva rohovky. Femtosekundový laser Femto LDV Crystal line švýcarského výrobce Ziemer představuje novou generaci femtosekundového laseru, který je 10 až 100x rychlejší a jemnější než ostatní existující systémy a nemá proto žádné vedlejší nežádoucí účinky na rohovkové tkáně.

Metoda Z-Lasik Crystal plus je tak nejrychlejší, nejjemnější a nejpřesnější femtolasiková laserová operace současnosti.
V druhé fázi excimerový laser změní zakřivení rohovky čímž se vykorigovat dioptrická vada. Tenká vrstva rohovky se přiklopí zpět. Celá operace trvá jen několik minut.

Co je femtosekundový laser?

Femtosekundovým laserem je vysokofrekvenční laser, který produkuje ultra krátké pulzy neviditelného světla. Trvají pouze neuvěřitelných 0,000 000 000 000 001 sekundy a za jednu sekundu laser Femto LDV Crystal line umístí do rohovky až 5 milionů takových pulsů. Tím se jemně oddělí povrchová vrstva rohovky a umožní tak bezpečně a přesně udělat korekci dioptrické vady přímo v rohovce.

Co je excimerový laser?

Excimerový laser produkuje vysoce energetický paprsek, který odpařuje mikroskopické množství tkáně rohovky v přesně vypočítaném místě čímž se mění zakřivení rohovky. To se projeví změnou dioptrické síly oka. Excimerový laser Allegretto Wavelight Eye-Q blue line 400Hz od německého výrobce Wavelight AG je nejprodávanější excimerový laser současnosti a má FDA certifikát na všechny dioptrické vady. Korekce jedné dioptrie trvá přibližně 2 sekundy, je vybaven systémem Eye tracker, který sleduje polohu oka v každém okamžiku, takže každý laserový paprsek dopadne přesně na počítačem vypočítané místo.

Jaké jsou výhody Z-Lasik?

Celou operaci udělá laserový paprsek - nejpřesnější instrument jaký máme v medicíně k dispozici.

Pacient necítí žádnou bolest po operaci protože korekce je udělaná uvnitř v rohovce a vnější nejcitlivější vrstva zůstává neporušená.

Laser Femto LDV Crystal line neprodukuje žádné komplikace, které provázejí ostatní femtosekundové lasery. Je to tak proto, že je řádově (10až 100x) rychlejší, má mnohem nižší energii a menší stopu v rohovce. Nepoškozuje tak okolní tkáň a nevyvolává zánětlivou reakci.

Ostré vidění je proto možné dosáhnout během několika hodin od operace.

Co můžeme očekávat před, během a po operaci metodou Z-Lasik?

Vyšetření před zákrokem
Náš oční lékař provede komplexní oftalmologické vyšetření, aby zjistil, zda jsou vaše oči vhodné na korekci dioptrií laserem. Vyšetření trvá přibližně hodinu.

1. fáze operace:
Vytvoření laloku femtosekundovým laserem Femto LDV Crystal line
Několik minut před laserovým zákrokem dostanete anestetické oční kapky. Pak se vaše oko podrobí přípravě na samotnou korekci vytvořením rohovkového laloku: Vrchní vrstva rohovky (cca 0,1 mm tenká) se laserem oddělí a odklopí na stranu. Během této fáze se budete dívat na zelené blikající světlo před vámi, které se na několik sekund ztratí a znovu objeví.

2.fáze operace
Korekce rohovky

Stále se díváte na zelené světlo uprostřed. Následuje změna zakřivení rohovky podle požadované refrakce. Excimerový laser odstraní tkáň rohovky za pár sekund s přesností na setinu milimetru. Korekce jedné dioptrie trvá přibližně 1,8 sekundy. Tento zákrok se provádí uvnitř rohovky; vnějších, velmi citlivých vrstev rohovky se laser nedotkne. Ošetřená plocha rohovky se vzápětí překryje lalokem, který se přiloží zpět. Celý zákrok trvá jen několik minut. Oko můžete otevírat a zavírat normálně bezprostředně po zákroku.

Jednoduchá pooperační péče
Pokud je to nutné, operované oko ochrání během prvního dne terapeutická kontaktní čočka. Hojení urychlí speciální oční kapky, které dostanete po operaci. Během prvních několika dnů po zákroku byste si neměli třít oči. Na několik následných dní byste si měli odepřít i kontaktní sporty (fotbal, basketbal, atd.), Horká koupel a plavání. Po chirurgickém zákroku nezůstanou na oku žádné viditelné následky. Jako bonus dostanete kvalitní sluneční brýle zdarma.

Jaká jsou rizika?

Tak jako každý jiný zákrok, i Z-Lasik může mít vedlejší účinky a komplikace. Je důležité jim předcházet kvalitním předoperačním vyšetřením, správnou indikací na operaci, používáním špičkové technologie, zkušenostmi chirurga a dodržováním pooperační léčby a doporučení.

Z nežádoucích účinků je nejčastěji přechodně snížená tvorba slz spojena s pocitem suchého oka, která se dá léčit aplikací umělých slz a stav se pak upraví.

Ne každé oko reaguje stejně na laserové paprsky a proto se může velmi vzácně stát, že výsledkem je mírné podkorigování, nebo naopak překorigování i přes naprostou přesnost a bezchybné provedení operace. Takové odchylky se dají dokorigovat už za pár týdnů po operaci.

O možných rizikách a nežádoucích účincích ve Vašem konkrétním případě se prosím poraďte s našimi lékaři při předoperačním vyšetření, nebo nás kontaktujte telefonicky či emailem.

Jsem vhodný kandidát na Z-Lasik?

Předoperační vyšetření je nutné, abychom zjistili, zda jsou vaše oči zdravé a vhodné pro laserovou chirurgii. Dobrý kandidát na Z-Lasik by měl splňovat následující kritéria:

  • minimální věk 18 let
  • stabilní dioptrická vada alespoň jeden rok
  • žádná vážná infekce nebo úraz oka za poslední rok
  • žádné autoimunitní onemocnění, jako je např. Sjogrenův syndrom, Lupus a jiné
  • nesmí mít herpetické onemocnění rohovky, ani v minulosti
  • nesmí mít syndrom suchého oka
  • žádné jizvy na rohovce
  • normální anatomické poměry okolí oka a očnice
  • ženy by neměly být těhotné nebo kojit v době operace
  • všichni kandidáti musí být poučeni o rizikách a mít realistická očekávání výsledku jaký lze v daném případě dosáhnout.

Budou mé oči vypadat jinak po operaci?

Na Vašich rohovkách nezůstanou žádné viditelné stopy po operaci. Dokonce i oční lékař, který nebude vyrozuměn o absolvované operaci, může přehlédnout mikroskopické stopy.

Budu cítit nějakou bolest?

Ne. Před operací dostanete anestetické kapky na znecitlivění oka, ti z Vás, kteří mají velký strach, mohou dostat i medikaci na uvolnění. Během operace můžete vnímat jemný tlak a doteky chirurgových rukou v okolí očí. Po operaci budete mít přechodně několik hodin pocit prachu v očích a mírně slzení. V tomto období byste měli odpočívat v klidu, nebo spát, protože zavřené oči zrychlují komfort a hojení.

Jak dlouho trvá operace Z-Lasik?

Celý proces od přípravy přes samotnou operaci až po kontrolu po operaci trvá 60-90minút. Na operačním sále přitom strávíte pouze 10-15minut, samotné laserování trvá 20-50 sekund podle výšky dioptrií.

Co se stane, když mrknu, pohnu okem nebo zavřu oko během operace?

Díky znecitlivění povrchu rohovky je potřeba mrkání výrazně snížena. Navíc instrument nazývaný spekulum, což je jemná kovová pružinka, která se umístí na řasy, víčka stabilizuje v poloze široce otevřeného oka. Zavření oka tak není možné.

Během laserování se budete dívat na zelené blikající světlo uprostřed, poslouchat zvuky přístrojů a vnímat typický pach plynů vznikajících při kontaktu laserového paprsku s tkání. Případné pohyby oka jsou sledovány speciálním systémem eye tracker, který zabrání nepřesnému umístění laserového paprsku.

Jak rychle po operaci bude schopen vidět?

Obvykle se dobré vidění dosahuje již několik hodin po operaci. Rekonvalescence vidění je nesrovnatelně kratší než u jiných operačních technik. Drtivá většina pacientů je schopna nastoupit do práce 1-2dni po operaci. Zpočátku vidění může být mírně rozmazané a kolísat. Je to normální průběh ustalování výsledku a zlepšuje se ze dne na den. Definitivní stabilizace vidění se dosahuje 2-3 měsíce od operace.

Zůstane výsledek stabilní, jak dlouho?

Po Z-Lasik je vidění dobré již za několik hodin, v prvních dnech se zaostřuje a může ještě kolísat, zastabilizované je do 3 měsíců, od tohoto momentu je výsledek korekce permanentní a další změny dioptrické síly oka jsou výjimečné, nebo následkem věkem podmíněných či chorobných změn v jiných strukturách oka (např. v čočce). Pokud taková situace kdykoli nastane, nález posoudíme a pokud je bezpečným a spolehlivým řešením další laserová korekce, naši pacienti ji mají automaticky zdarma.

Pacienti starší než 40 let musí být připraven na potřebu brýlí na čtení v příštích letech - viz níže.

Budu potřebovat brýle na čtení?

Zaostřování na předměty blíže než 1 metr v našich očích zajišťuje poměrně složitý systém - akomodační aparát, jehož nejdůležitější složkou je čočka. Tato schopnost lidské čočky věkem kontinuálně klesá tak jak se mění čočka z elastické na tvrdou v důsledku stárnutí jejich bílkovin. V určitém bodě našeho života, obvykle po 40ce, klesne schopnost nitrooční čočky lidského oka zaostřovat na blízké předměty pod hranici, která nám dovoluje ještě číst bez pomoci. Brýle na čtení se stávají nezbytností, jejich dioptrická hodnota narůstá (zaostřovací schopnost čočky klesá) přibližně o 0,50 dioptrie za 5 let. Tento stav se nazývá Presbyopie, nebo ošklivě - stařecká dalekozrakost. Laserová ani jiná chirurgie oka nedokáže v současnosti zastavit stárnutí čočky, obnovit její funkci nebo ji plně trvale nahradit. Jedním s kompromisních řešení je tzv. monovision, kdy je dominantní oko vykorigované na dálku a nedominantní na blízko, přičemž rozdíl nemůže být vyšší než 2,00 dioptrie. Takto je pacient schopen existovat bez brýlí až do věku přibližně 55rokov. Pak jsou již brýle na čtení nezbytné.

Je Z-Lasik vhodný i pro pacienty starší než 40 let?

Samozřejmě. Proč by se nemohli zbavit brýlí na dálku lidé starší než 40 let, kteří rádi sportují, jsou aktivní, hodně řídí, brýle jim překážejí při sledování TV, turistice, plavání, vadí během dne nebo nechtějí investovat do drahých multifokálních skel? Je to věc potřeb, pokud je pacient ve středním věku, rád lyžuje, jezdí na kole, plave, hodně řídí a je krátkozraký, určitě se mu kvalita života velmi zlepší, pokud se zbaví krátkozrakosti a bude používat pouze slabé brýle při čtení literatury ...

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K RELEX SMILE 3D

Kdy budu vidět ostře?

K stabilizaci vidění dochází již během několika hodin od operace. Ze začátku můžete vidět trochu rozmazaně, ale váš zrak se velmi rychle upraví.

Bude to bolet?

Ne. Metoda Relex Smile 3D se vyznačuje bezbolestným průběhem i absencí pooperační bolesti. Vaše oči před operací znecitliví anestetickými kapkami a vy tak nebudete nic cítit.

Kdy se po operaci budu moci vrátit do práce?

Po podstoupení operace metodou Relex Smile 3D budete moci jít do práce již na druhý den od operace.

Jaká jsou rizika a komplikace?

Při metodě Relex Smile 3D jsou prakticky vyloučeny všechny komplikace, které u jiných metod vznikají v důsledku narušení povrchu rohovky.

Může se mi operovaná dioptrická vada vrátit?

Metoda Relex Smile 3D je zatím nejdokonalejší metoda odstraňování dioptrických vad, proto je vysoce nepravděpodobné, že by se vám krátkozrakost či astigmatizmus vrátili a už vůbec ne v plné míře.

Je operace hrazena pojišťovnou?

Bohužel, operace metodou Relex Smile 3D není hrazena ze zdravotního pojištění.
 

MÁTE ZÁJEM O KONZULTACI NEBO VYŠETŘENÍ?

OBJEDNEJTE SE JEŠTĚ DNES

Naši spokojení klienti

Oliver Ekman Larsson

kapitán švédské hokejové reprezentace Mistrovství světa v ledním hokeji 2019, obránce a kapitán hokejového klubu NHL Arizona Coyotes v sezóně 2018/2019

Oliver Ekman Larsson
Během Mistrovství světa v ledním hokeji 2019 (MS) naši oční kliniku navštívil kapitán švédského hokejového týmu Oliver Ekman Larsson. Účastník elitního týmu MS navštívil naši kliniku kvůli akutnímu očnímu problému, který jsme mu pomohli v krátkém čase vyřešit. Mimochodem, jeden ze čtyř gólů Švédska na šampionátu vstřelil právě on a to pouze den po ošetření na naší klinice. Olivere, děkujeme za důvěru a přejeme hodně hokejových úspěchů!
Více informací
Oliver Ekman Larsson

Vanda Kozáková a Dominika Drobná

basketbalové reprezentantky

Vanda Kozáková a Dominika Drobná
Basketbalové reprezentantky Vanda Kozáková a Dominika Drobná podstoupily na naší klinice nejmodernější, bezbolestný laserový zákrok metodou Relex Smile 3D. Dívkám děkujeme za důvěru a věříme, že s ostrým zrakem dosáhnou ještě lepší sportovní úspěchy. Držíme palce!
Více informací
Vanda Kozáková a Dominika Drobná

Richard Pánik

hokejista, Arizona Coyotes

Richard Pánik
Richard v současnosti působí jako útočník v klubu Arizona Coyotes. Richard u nás podstoupil operaci očí nejmodernější metodou Relex Smile 3D, kterou jsme ho zbavili dioptrií do dálky. Děkujeme Richardovi za důvěru a přejeme mnoho sportovních úspěchů s ostrým zrakem!
Více informací
Richard Pánik

Jurij Medveděv

fotbalový obránce, ŠK Slovan

Jurij Medveděv
Jeden den operace, druhý den už opět na fotbalovém trávníku. Přesně takto vypadaly dva po sobě jdoucí dny v Jurijovém životě. Jeden den navštívil oční kliniku iClinic, kde mu náš pán doktor Ivo Ďurkovič odstranil refrakční vadu pomocí nejnovější bezbolestné metody Relex SMILE. Díky tomu, že tato metoda je bez potřeby rekonvalescence, mohl již druhý den po zákroku opět "zařezávat" na fotbalovém trávníku. Juriji, děkujeme za důvěru a přejeme hodně sportovních úspěchů.
Více informací
Jurij Medveděv

Michal Valent

hokejista HK Nitra

Michal Valent
Michal Valent je výborný hokejový brankář a také účastník finále Tipsport extraligy 2016/2017, ve kterém nastoupil za HK Nitra proti našim beranem z Bystrice. Michal u nás úspěšně absolvoval refrakční operaci Z-Lasik, kterou jsme ho zbavili krátkozrakosti. Tímto Michalovi děkujeme za důvěru a přejeme mu mnoho úspěchů v jeho další hokejové kariéře :)
 
Více informací
Michal Valent

Cléber Nascimento da Silva

Fotbalový hráč ŠK Slovan Bratislava

Cléber Nascimento da Silva
"Oční vada mi byla překážkou při sportovních výkonech. Po operaci hrám a vidím na 100%. Chtěl bych se za to poděkovat celému týmu iClinic."
 
Mezi našich pacientů se zařadil i Brazilec Cleber, který přišel na Slovensko v roce 2008 a momentálně působí v mužstvu ŠK Slovan Bratislava jako útočník.
 
Cleber u nás na klinice podstoupil laserovou operaci očí metodou Z - Lasik.
 
Více informací
Cléber Nascimento da Silva

Juraj Jurík

hokejista MsHK Žilina

Juraj Jurík
Juraj Jurík, hráč MsHK Žilina a účastník letošního semifinále (2016/2017) naší nejvyšší hokejové soutěže Tipsportligy se také s důvěrou svěřil do rukou našeho pana doktora Iva Ďurkoviče. Juraj podstoupil bezbolestnou refrakční operaci metodou Relex Smile 3D. Jurajovi přejeme mnoho úspěchů v jeho sportovní kariéře a věříme, že příští sezónu to už bude i díky výbornému zraku finále se Žilinou proti našemu HC 05 Banská Bystrica;)
Více informací
Juraj Jurík

Mathew Maione

kanadský hokejista

Mathew Maione
Kanadský hokejista Mathew Maione má operaci očí za sebou :-)

Kanadský hokejista Mathew Maione, třetí nejproduktivnější hráč Tipsport ligy a obránce HC'05 Banská Bystrica, se přidal ke skupině sportovců, kterým jsme vrátili ostrý zrak.
Více informací
Mathew Maione

René Školiak

hokejista

René Školiak
legenda slovenského hokeje, v historických tabulkách druhý hráč s největším počtem odehraných ligových zápasů se přidal k sportovcům, kteří u nás absolvovali operaci očí. Jako každý u nás operován sportovec - hokejista - i René přinesl doktorovi Ďurkovičovi svou hokejku.
Více informací
René Školiak

Peter Húževka

hokejista, MsHK Žilina

Peter Húževka
Peter v současnosti obléká dres MsHK Žilina, kde působí na pozici útočníka. V oční klinice iClinic úspěšně absolvoval nejnovější bezbolestnou operaci krátkozrakosti Relex SMILE. Děkujeme za důvěru, Peter a přejeme hodně přesných střel do branky.
Více informací
Peter Húževka

Dieter Rudolf

enduro závodník

Dieter Rudolf
I jeden z nejúspěšnějších rakouských motokrosových jezdců absolvoval na naší klinice bezbolestnou operaci RELEX Smile 3D. Jsme rádi, že si vybral právě naši kliniku a přejeme mu mnoho úspěchů s novým zrakem.
Více informací
Dieter Rudolf

Ferdinand Pollinger

Reprezentant Rakouska ve vzpírání

Ferdinand Pollinger
Děkujeme panu Pollingerovi, že se rozhodl pro iClinic a s důvěrou svěřil svůj zrak našim odborníkům. Pan Ferdinand Pollinger podstoupil v březnu 2017 laserovou operaci očí a hned po zákroku měl na tváři úsměv.
Více informací
Ferdinand Pollinger

Viktor Ostrovský

reprezentant SR ve vzpírání

Viktor Ostrovský
"Operace probíhala bez komplikací a líbilo se mi, že pan doktor všechno komentoval - co dělá a kolik budou jednotlivé úkony trvat. Před zákrokem jsem se, logicky, velmi bál, ale důvěřoval jsem panu doktorovi Ďurkovičovi, že ještě snad jednou uvidím. (Smích) Hned další den, jak jsem se probudil, jsem viděl pěkně ostře a velmi jsem se z toho těšil. Bez bolestí, samozřejmě. Chtěl bych poděkovat panu doktorovi za výbornou práci a také celému týmu iClinic, že se postarali o to, abych zase viděl ostře."
Více informací
Viktor Ostrovský

Vladimír Országh

hokejový tréner HC 05 iClinic Banská Bystrica

Vladimír Országh
Vladimír Országh bývalý slovenský hokejový útočník, v súčasnosti tréner HC 05 iClinic Banská Bystrica má už laserové operáciu za sebou.
Více informací
Vladimír Országh

Charly Egger

známý rakouský lukostřelec

Charly Egger
podstoupil v iClinic laserovou operaci očí. Lukostřelbě se věnuje od roku 1984. V roce 1987 se zúčastnil své první soutěže s kladkovým lukem. Během své kariéry se zúčastnil mnoha turnajů, mistrovství Evropy, mistrovství světa a Světových her v polní lukostřelbě.V roce 1998 dokonce Světové hry v polní lukostřelbě, které se konaly v Obergurgl v Rakousku, uspořádal.
Více informací
Charly Egger

Kristína Kučová

profesionální tenistka

Kristína Kučová
Je mladá, talentovaná a tvrdou dřinou se dostala do první stovky v ženském tenise. Kristína Kučová je v žebříčku WTA momentálně na 78. příčce a v naší klinice absolvovala svou laserovou operaci očí. Zákroku se velmi bála, ale hned po něm zjistila, že nebylo čeho. :) O den nato si už zahrála tenisovou čtyřhru s panem doktorem Durkovičem. Kristíno, děkujeme ti za důvěru a držíme palce v tvé tenisové kariéře.
Více informací
Kristína Kučová

Adriana Hrbánová

Finalistka Miss Universe 2016

Adriana Hrbánová
18.10.2016 som podstúpila operáciu očí. Musím sa priznať, že som sa zákroku bála, no po operácii som zistila, že som mala strach ÚPLNE zbytočne.. Samotná operácia trvala len pár minút a absolútne bezbolestne. Dve hodiny po operácii som odpočívala so zavretými očami a hneď nato som už perfektne videla. Veľmi pekne ďakujem za milý a profesionálny prístup personálu z iClinic a obzvlášť veľká vďaka partí MUDr. Ivovi Ďurkovičovi, ktorí mi oči zoperoval. Som nadmieru spokojná a môžem každému len odporučiť. Rozhodla som sa pre iCinic a dala som navždy zbohom okuliarom a čočkám. Ďakujem iClinic! iClinic - nemecká očná klinika 
Více informací
Adriana Hrbánová

Michael Ty Wishart

obránce hokejového klubu NY Islanders NHL

Michael Ty Wishart
Na základě velmi dobré reference jsem přišel po ostrý pohled na oční kliniky iClinic já. Nelituji, a já děkuji celému týmu za nový život bez kontaktní čočky a brýle iClinic.
Více informací
Michael Ty Wishart

Denisa Vyšňovská

Miss Universe 2015

Denisa Vyšňovská
Denisa podstoupila u nás bezbolestnou metodu Relex Smile. Miss Universe 2015 Denisa Vyšňovská na operačním sále, úsměv na tváři měla od začátku až do konce.
Více informací
Denisa Vyšňovská

Robert Kovařík

Rakouský závodník

Robert Kovařík
Dobrý deň tím iClinic,
dlho som nevedel nabrať odvahu podstúpiť laserovú operáciu očí. Vzhľadom k dobrým referenciám a skvelým službám iClinic, som našiel konečne odvahu podstúpiť ju. A som viac než spokojný.
Nakoniec už nebudem musieť nosiť kontaktné šošovky a udržím si svoj pretekársky "prehľad".
Robert Kovařík
Více informací
Robert Kovařík

Marko Borároš

hokejový brankár HC Nové Zámky

Marko Borároš
Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať p. doktorovi Ivovi Ďurkovičovi za profesionálne zoperovanie mojich očí metódou Z-LASIK, ktoré nevyhnutne potrebujem k vykonávaniu svojej prace na lade i mimo neho. Operácia bola bezbolestná, bez komplikácii. Hneď na druhý deň, som bez najmenších problémov, mohol pokračovať v normálnom tréningovom procese. Konečne vidím aj tie puky, ktoré som doteraz nevidel :-) 
Více informací
Marko Borároš

Ján Galamboš

Hokejový trenér MHC Martin

Ján Galamboš

Jan Galamboš si konečně posvítí na své svěřence MHC Martin ze své trenérské židle bez brýlí s ostrým zrakem. Brýle nosil prakticky od puberty. Když přišel do naší kliniky, tak viděl na 10%, ale když odcházel od nás, viděl skoro na 100%.
Jan Galamboš se po operaci cítil skvěle, těší se, že již více brýle potřebovat nebude. Podstoupil operaci očí metodou Z-Lasik a operatérem byl MUDr. Ivo Ďurkovič.

Více informací
Ján Galamboš

Zdeno Cíger

Trenér slovenské hokejové reprezentace

Zdeno Cíger
Trenér slovenské hokejové reprezentace Zdeno Cíger, navštívil naši oční ambulanci v klinice iClinic, kde jsme mu udělali kompletní oční vyšetření, které je hrazené zdravotní pojišťovnou. Těšíme se až mu dáme do pořádku jeho zrak.
Více informací
Zdeno Cíger

Eva Cifrová

Modelka

Eva Cifrová
Hned po zákroku jsem perfektně viděla! Už cestou z kliniky jsem zpozorovala velké zlepšení zraku. Zdálo se mi to neuvěřitelné. Dokázala jsem přečíst poznávací značky aut a doma jsem na televizní obrazovce konečně viděla i titulky.
Více informací
Eva Cifrová

Jan Dlouhý

Hokejový obránce klubu MHC Martin

Jan Dlouhý
Hokejový obránce klubu MHC Martin, Jan Dlouhý, navštívil naši kliniku iClinic se svou manželkou a synem. "Děkuji za skvělou péči celé mé rodiny, do Vašich rukou se svěříme kdykoliv": řekl Jan Dlouhý.
Více informací
Jan Dlouhý

Štefan Bláha

Štefan Bláha
Děkujeme panu Bláhovi, že svěřil svůj zrak našim odborníkům v klinice iClinic.
Pan Bláha potřebuje mít při své profesi zrak jako orel. Je střelcem z pušky na dlouhé vzdálenosti a může se pochlubit 3. místem na Mistrovství České republiky. Věříme, že se bude jeho výkon stále zlepšovat. "Cítil jsem se u Vás skvěle a děkuji za profesionální přístup celého týmu. Mohu pouze doporučit tuto oční kliniku ", řekl: Štefan Bláha.
Více informací
Štefan Bláha

Mário Bližňák

Hokejový útočník, Slovan Bratislava

Mário Bližňák
Hokejový útočník Bližňák po operaci očí. "Konečně uvidím branku": řekl Mário Bližňák.
Více informací
Mário Bližňák

Vladimír Dravecký

Hokejový útočník, HC Oceláři Třinec

Vladimír Dravecký
Hned po zákroku jsem viděl perfektně," konstatuje známý útočník. "Dnes, po třech měsících od operace, musím zhodnotit, že je to úžasná změna. Během zápasu dokonale vidím na puk i na bránu a vím, že na své oči se mohu plně spolehnout. Operace mi pomohla i v běžném životě - při řízení v šeru vidím na tabulích i skutečně malá písmenka
Více informací
Vladimír Dravecký

Michal Novák

Hokejový obránce, HK Nitra

Michal Novák
Velké DĚKUJI ještě jednou !!! Vidím skvěle.
Více informací
Michal Novák
 

+ PRIDAJTE SVOJU REFERENCIU

PaedDr. Matej Spisiak

PaedDr. Matej Spisiak

Chcel by som sa Vám a aj spolupracovníkom iClinic Bratislava veľmi pekne poďakovať za naozaj profesionálny a najmä ľudský prístup pri riešení môjho problému so...
Bea Pistekova

Bea Pistekova

Ďakujem za úžastný prístup celého personálu počas predoperačného vyšetrenia, samotnej operácie metódou Z-Lasik, ako aj za kontrolné vyšetrenia. Špičkový...
Ing. Dušan Pisár, 17.1.2018

Ing. Dušan Pisár, 17.1.2018

Z-Lasik v BB 17.1.2018. Hned po operacii som videl ostro. Priatelske dievcata v ordinacii, velmi mila pani doktorka MUDr. Mária Červeňová: " ... sam vidite, ze vidite." Uvolnena atmosfera, profesionalny pristup. Uz cestou...
Igor Jankovic

Igor Jankovic

Dnes 22.09,2017 12:00 som absolvoval operaciu oci a mozem uz teraz vecer povedat ze vidim velmi dobre a pisem bez okuliarov, bez ktorych to do teraz neslo. :). Po operacii drobne skrabanie v ociach asi 3 hod. po zakroku a to je asi vsetko. Dakujem...
Sára Mária Seidlová

Sára Mária Seidlová

Operáciu Relex Smile som podstúpila 22.8.2017, operoval ma MUDr. Ďurkovič, u ktorého som bola dnes, 23.8.2017, na pooperačnej kontrole. Moja krátkozrakosť bola vysokého stupňa (cca -10 dioptrií)...
Herr Markus Stock, OP am 11.07.2017

Herr Markus Stock, OP am 11.07.2017

Hallo! Vielen herzlichen Dank für die Nachfrage. Ich habe vieles erwartet, aber nicht das! Ich bin absolut begeistert wie schnell ich wieder scharf und gut sehen konnte, ich kann es immer noch nicht glauben wenn ich aufwache dass es kein...
Frau Bettina Brückelmayer, OP am 23.06.2017

Frau Bettina Brückelmayer, OP am 23.06.2017

Sehr geehrter Herr Hössl! Danke, die OP ist gut verlaufen. Mit Hilfe der beruhigenden Worte der wirklich liebevollen Ärztin hab ich auch die Schmerzen, die an einem der Augen auftraten, gut überstanden. Die Schmerzen nach der...
Mia Stepanovska, 16.6.2017

Mia Stepanovska, 16.6.2017

V piatok 16.6.2017 som podstupila operaciu metodou Z-Lasik, ktora mi zmenila zivot o 180°. Nosila som okuliare od skolkarskych cias, cize zivot bez okuliarov som si ani len nevedela predstavit. Vidiet az za roh je neskutocne dobry pocit, kazdemu...
Katharina Feuer

Katharina Feuer

Vor 2 Monaten hab ich mir die Augen (-7 Dioptrien) in der iClinic lasern lassen, und ich bin sehr zufrieden. Ich würde es sofort wieder machen! Der erste Urlaub ohne Brille/Linsen! Abends unterwegs sein. Beim Sport. Das wird der erste Winter...
Renate Trisko

Renate Trisko

Ich habe mich vor genau einem halben Jahr für eine Relaxe Smile OP entschieden. Ich hatte -4 Dioptrien. Das Ergebnis ist faszinierend. Ich konnte schon am nächsten Tag mit dem Auto heimfahren. Schade das ich mich nicht schon viel...
Lisa G., OP am 26.05.2017

Lisa G., OP am 26.05.2017

Lieber Dieter, vielen lieben Dank der Nachfrage, uns geht es allen total super - es gibt überhaupt keine Probleme und die Sicht wird immer klarer. =)) Es ist einfach unbeschreiblich schön, wenn man in der Früh aufsteht und alles...
Christoph Prior, OP am 20.05.2017

Christoph Prior, OP am 20.05.2017

Hallo Herr Hössl! Einen wunderschönen guten Morgen aus Bratislava! Ja, die ersten Wehwehchen waren nach Ca. 3 Stunden abgeklungen. Am Abend konnte ich bereits ohne Probleme in die Altstadt zu einem schönen Abendessen. Das...
Alenka Valková, 14.6.2017

Alenka Valková, 14.6.2017

V stredu som podstúpila operaciu na klinike v BB .Zakrok trval aj s vysetrenim 40 minut,bol bezbolestny.Vynikajuci prístup pani doktoriek aj sestriciek.
Jaroslava Starsia

Jaroslava Starsia

Oči a dobrý zrak je skutočným darom ktorý si začneme vážiť až keď ho strácame. Pred pár dňami som absolvovala operáciu Z-Lasik a chcem sa z celého srdca poďakovat MUDr. Márii...
Marianna Bublava

Marianna Bublava

Pred mesiacom som absolvovala Z-lasik a som velmi spokojna. Netreba sa nechat odradit negativnymi recenziami - pravdepodobne od konkurencie - ziadne halo efekty, nevydarena operacia a podobne katastroficke scenare sa nekonali. Naopak, stretla som sa...
Thomas Graner

Thomas Graner

Alles TOP!!!! Mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen!;-)Ein großes DANKESCHÖN noch einmal an das gesamte Team. Wer sein Nasenfahrrad loswerden will sollte definitiv zu Iclinic gehen.
Juraj Jurík

Juraj Jurík

Příjemné prostředí,profesionální tým...velká spokojenost s výsledkem!!
Herr Thomas Graner, OP am 05. 05. 2017

Herr Thomas Graner, OP am 05. 05. 2017

Hallo Herr Hössl. Vielen lieben Dank für die Nachfrage mir geht es HERRLICH! ;-) OP ist sehr gut verlaufen und den einzigen "Schmerz" den ich hatte war ca. 4 Stunden danach. Von einer Minute auf die andere...
Vera Tischler

Vera Tischler

Also ich bin so happy, alles so gut funktioniert nettes Personal und super netter deutsprachiger Chefarzt der bei mir die Op durchgeführt hat. Kann ich nur jeden weiterempfehlen!!!! Man sieht ohne Sehhilfe mehr als 100%....unglaublich und...
Nikoleta Nikča Ivančiková, 28.4.2017

Nikoleta Nikča Ivančiková, 28.4.2017

Pred vcerom som podstupila operaciu na klinike v Bratislave.Metodou Z-lasik.O 10 30som mala predoperacnu konzultaciu,pri ktorej my spravili vsetky mozne vysetrena a sestricky a doktorka boli velmi mile.Potom po vysetreniach som podpisala zmluvu a...
Monika Strákošová, 21.4.2017

Monika Strákošová, 21.4.2017

Včera som podstúpila na klinike v Bratislave operáciu metódou Relex Smile. Vstupné vyšetrenia, ktoré som absolvovala o 9:30 prebehli bez problémov. Sestričky aj lekári boli naozaj veľmi...
Steffen Ubl, 14.4.2017

Steffen Ubl, 14.4.2017

Meine OP ist nun 4 Tage her und ich möchte meine Erfahrung teilen: Egal wem ich von meinem Plan erzählt habe, mir in Bratislava die Augen Lasern zu lassen, es kamen immer diese Fragen auf: Warum in Bratislava und nicht in Deutschland oder...
Nadja Nutz

Nadja Nutz

Super Menschen, erstklassige Beratung und Behandlung. Ein großes danke an das Team auch an Dr. Ivo Dorkovic er ist einfach ein klasse Arzt kann die Klinik nur weiterempfehlen.
Herr Peter M., OP am 31. 03. 2017:

Herr Peter M., OP am 31. 03. 2017:

Hallo Herr Hossl! Das war einfach nur perfekt. Vom ersten Kontakt mit Ihnen bis zu meiner Heimreise alles perfekt. Ich hatte nach der OP absolut keine Schmerzen oder sonstige Wehwehchen. Die Ärzte und Schwestern sind alle extrem...
Herr Christian, OP am 07.03.2017

Herr Christian, OP am 07.03.2017

Hallo Herr Hössl, zunächst nochmals vielen Dank für Ihre kompetente Beratung und Vorbereitung ! Ich bin 54 Jahre alt, seit jeher stark kurzsichtig und jetzt kommt auch noch die Altersweitsichtigkeit dazu .... Nach den...
Ulrich Lanz

Ulrich Lanz

Ich habe meine Augen vor 6 Wochen mit Relex Smile Lasern lassen und hatte gestern die Nachuntersuchung vor Ort. Das Ergebnis: Die optische Korrektur ist ausgezeichnet gelungen. Ich bin sehr zufrieden und eine Arbeitskollegin hat für...
Sandra D. – OP am 24.02.2017

Sandra D. – OP am 24.02.2017

Lieber Herr Hössl, die „Anfangs-Weh-Wechen“ habe ich gut überstanden und sind auch soweit abgeklungen. Es ist wie ein Wunder die Sicht ist manchmal schon sehr klar und deutlich, wird dann aber noch oft mit einem Schleier...
Frau Silke – OP am 31.01.2017:

Frau Silke – OP am 31.01.2017:

Hallo Hr. Hössl, jetzt habe ich es auch hinter mir J Ich habe mich dann doch für die Relex Smile entschieden. Alles war SPITZE…vom Empfang bis zur OP… Alle Mitarbeiter sind echt total nett und man...
Herr Richard W. – OP am 27.01.2017:

Herr Richard W. – OP am 27.01.2017:

Hallo Herr Hössl! Danke für die Nachfrage! Alle Mitarbeiter und Ärzte sind echt total nett, besonders Frau Dr. Petra Hlaváčová, die bei mir die Relax Smile OP durchgeführt hat. Ich möchte...
Simon – OP am 10. 01. 2017:

Simon – OP am 10. 01. 2017:

Hallo Dieter! Ich bin echt begeistert. Hach meiner relax smile OP (vor 5 Tagen) waren die ersten beiden Stunden zwar etwas unangenehm aber keineswegs schmerzhaft. Bereits am Abend war meine Sicht top und die Bestätigung folgte am...
Jürgen, 4.1.2017

Jürgen, 4.1.2017

Sehr geehrter Herr Hössl, nach meiner heutigen Nachuntersuchung wollte ich Ihnen und Ihrem gesamten Team recht herzlich danken und mich für die problemlose Abwicklung bedanken!!! Bin schon jetzt sehr...
Andreas Hofbauer – 27.12.2016

Andreas Hofbauer – 27.12.2016

Hallo Herr Hössl! Vielen Dank für die Nachfrage, mir geht es super. Ich hatte eigentlich seit dem Eingriff nie wirklich Schmerzen und auch der Eingriff selbst war nicht schmerzhaft für mich. Und auch die schnelle Verbesserung...
Frau Marion W., 05.10.2015:

Frau Marion W., 05.10.2015:

Hallo Herr Hössl! Wir sind gestern nachmittags zu Hause angekommen, und ich muss sagen, dass alles bestens geklappt hat. Es war alles super von Ihnen organisiert, sei es der Termin oder das Hotel....es war wirklich alles bestens geplant,...
Majo Tribula Slyško,20.9.2016:

Majo Tribula Slyško,20.9.2016:

20.9.2016 som podstúpil zákrok Z-Lasik. S odstupom času môžem povedať, že sa zákrok podaril na 100%. Už ihneď po zákroku som videl, tak ako pred tým nie. No a hodinu, čo hodinu sa to len...
Monika Zavodna, 16.9.2016:

Monika Zavodna, 16.9.2016:

Neuveritelne sa stalo skutocnostou a ja opat vidim bez okuliarov ci sosoviek. Bolo to rychle a hlavne bezbolestne. Metodu Relax 3D Smile urcite odporucam vsetkym. Dakujem z celeho srdca celemu teamu iClinic! Ste TOP!!!
Ema Bobeková 16.9.2016:

Ema Bobeková 16.9.2016:

V piatok 16.9 som podstúpila zákrok metódou RelexSmile. Moje počiatočné obavy boli úplne zbytočné, zákrok prebehol bezbolestne a zrak sa každou hodinou len zlepšoval. Týmto chcem...
Viktória Rybárová, 13.9.2016:

Viktória Rybárová, 13.9.2016:

V utorok 13.9.2016 som podstúpila operáciu oboch očí metódou Relex Smile :) zákrok bol rýchly a úplne bezbolestný maximálna spokojnosť ... ďakujem celému tímu iClinic a...
Katarína Cecila Kucbelová, 29.7.2016:

Katarína Cecila Kucbelová, 29.7.2016:

Mozem len odporucat:) piatok 29.7.2016 som bola na operacii relex smile, rychlovka, ziadna bolest a po par hodinach som videla az za roh:) Moje obavy z bolesti a toho ako prezijem operaciu, boli po 10minutach prec, odchadzala som s pocitom, ze keby...
Katarína Fatulová, 29.7.2016

Katarína Fatulová, 29.7.2016

Odporúčam, bola som operovaná 29.7. Tento deň si zapamätám nakoľko som začala opäť krasne vidieť. Ďakujem celému tímu IClinic.
Frau Karin J., OP am 16.05.2016:

Frau Karin J., OP am 16.05.2016:

Hallo Herr Hössl, danke für Ihre Nachricht und die wirklich tolle Betreuung in der Klinik. Mir geht's gut, ich habe bei der Nachuntersuchung bereits besser gesehen als zuvor mit der Brille. Es ist alles bestens verlaufen. Ich...
Michal Drobček Celláry

Michal Drobček Celláry

Mozem len odporučit super pristup aj samotna opeeacia prebehla velmi dobre a vysledok perfektny vsetko vidim FULL HD
Herr Dominik Starl – OP am 29. 04. 2016:

Herr Dominik Starl – OP am 29. 04. 2016:

Sehr geehrter Hössl, ich bin wirklich begeistert gewesen, vom Service, sowie auch von der OP. Bin schon wieder in der Arbeit und kann schon halbwegs meine e-mails lesen und schreiben. Überhaupt keine Schmerzen gehabt...
Herr Ing. Andreas Keiml, OP am 18. 04. 2016:

Herr Ing. Andreas Keiml, OP am 18. 04. 2016:

Hallo Herr Hössl! Danke der Nachfrage. Sehr nett von ihnen! Ja, bei mir ist soweit alles in Ordnung. Ich genieße die verbesserte Lebensqualität ohne Brille J Auch die heutige Kontrolluntersuchung beim...
p. Matúš L.

p. Matúš L.

Dobrý deň, Veľmi pekne ďakujem a musím povedať, že ste doteraz najpríjemnejšia ambulancia v ktorej som kedy bol vyšetrený. Snažím sa Vás odporúčať kde sa...
p. Peter Krchnák

p. Peter Krchnák

Dobrý deň! Týmto Vám chcem vyjadriť spokojnosť a poďakovanie. Vašu kliniku som našiel náhodou na internete a dnes som tomu veľmi rád. Cítil som sa u Vás skvele a...
Luccya Zimanova, 22.8.2016:

Luccya Zimanova, 22.8.2016:

V Pondelok 22.8.2016 som podstupila operaciu astigmatismu metodou Z-Lasik ktoru mi robila Mudr.Senesiova ktorej velmi pekne dakujem za jej profesionalitu,pristup a nove oci.Operacia trosicku neprijemna,ale bezbolestna pocas vykonu aj po vykone.Vidim...
p. Machaj

p. Machaj

Pan doktor chcem sa Vam velmi pekne podakovat. Od dnes rana vidim svet vo full HD.... neopisatelny rozdiel. Este raz velka vdaka celemu kolektivu. Machaj
Frau Julia Schmelzer, OP am 01. 04. 2016:

Frau Julia Schmelzer, OP am 01. 04. 2016:

Guten Tag Herr Hössl! Vielen Dank der Nachfrage, mir geht es super! Jeden Tag wird's besser mit dem Sehen, ab und zu ist es leicht verschwommen, was dann aber schnell weggeht und ich zu 100% zufrieden bin. Gestern habe ich zum...
Frau Sibylle Haimburger, Frau Karoline + Herr Daniel Weratschnig, OP am 11. 03. 2016:

Frau Sibylle Haimburger, Frau Karoline + Herr Daniel Weratschnig, OP am 11. 03. 2016:

Hallo Dieter, spät, aber doch. Der Flug war trotz der Größe des Fliegers total angenehm, nicht viel gewackelt, spitzen Pilot, vom Abflug bis zur Klinik was alles so toll organisiert, sind uns fast wie die Kärntner...
Herr Simon Posch + Herr Scott Jamieson, OP am 04. 03. 2016:

Herr Simon Posch + Herr Scott Jamieson, OP am 04. 03. 2016:

Hallo Herr Hössl, danke für die Nachfrage. Es hat am Freitag soweit alles gut geklappt - ist zwar annähernd "schmerzfrei" aber durchaus unanagenehm (speziell der Druck auf den Augapfel vor dem Lasern...)...
Herr Johannes Widner, OP am 01. 02. 2016:

Herr Johannes Widner, OP am 01. 02. 2016:

Sehr geehrter Herr Hössl, Ich hatte gestern meine OP und möchte mich recht herzlich bei allen bedanken! Ich sehe jetzt bereits sehr gut und die Ärztin meinte es wird noch besser, da meine Augen noch heilen...
Martina Trgiňová 13.6.2016

Martina Trgiňová 13.6.2016

Som bola zoperovana metodou relex smile. Musim povedat ze to bola doposial najlepsia investicia. Velmi dakujem doktorom ze mi umoznili sa pozerat na svet zdravymi ocami je to neopisatelny pocit!!!! A neda sa to ani len opisat. Som velmi spokojna,...
Marek Kravárik

Marek Kravárik

Dobrý den přeji, chci poděkovat celému týmu a hlavně Prof. Strmeňovi za skvělou práci. Vidím úžasně. Děkuji Marek Kravárik
Peter Kuruc

Peter Kuruc

Dobrý den p. doktore, chci Vám ještě jednou velmi poděkovat za neskutečnou vstřícnost. Hlavně díky Vám jsem se na operaci odhodlal a hlavně díky Vám jsem si ji i mohl dovolit. Bez...
Herr Peter Wasner, OP am 07. 12. 2015:

Herr Peter Wasner, OP am 07. 12. 2015:

Hallo Dieter, ich war heute beim Augenarzt zur Nachkontrolle und möchte dir folgendes Urteil weitergeben: „.. die Sehleistung bei Ihnen ist einwandfrei. Der Heilungsverlauf verläuft genauso, wie man sich das vorstellt. Und...
 Lucia Hanni Filipova

Lucia Hanni Filipova

Profesionální přístup, důkladné vyšetření, rychlý a bezbolestný zákrok a výsledky nad očekávání. Určitě bych se rozhodla znovu pro iClinic. I would...
Katarína Smandrová

Katarína Smandrová

Profesionální přístup, profesionální personál, excelentní výsledek:)Je to neuvěřitelný pocit ráno vstát a aniž by si člověk musel dát čočky do očí...
RNDr.Ing.Rastislav Spevák, CSc.

RNDr.Ing.Rastislav Spevák, CSc.

Jsem z rodiny, kde bylo asi 5-6 lékařů, na medicíně jsem odkojen. Já jsem lékárník, ale skoro celý život jsem dělal v nemocnici konzultanta pro farmakoterapii ... většinou mimo ČSSR +...
Mirka A Rasťo

Mirka A Rasťo

Ďakujem za priateľku pondelok operácia a dnes už krásne bez okuliarov. Odporúčame.
Eva Šušková

Eva Šušková

Moja úprimná a vrúcna vďaka! Vysoko nadštandardná a profesionálna lekárska starostlivosť pred zákrokom, aj počas operácie. Najviac však oceňujem ľudský a osobný...
Viera Adamčíková

Viera Adamčíková

Chcela by som touto cestou poďakovať celému tímu iClinic za profesionalitu a vysoko nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. V piatok som absolvovala operáciu metódou RelexSmile. Zákrok bol...
Palino Fülöp

Palino Fülöp

Včera jsem podstoupil operaci očí. Pár minut po operaci jsem už viděl rozdíl a je to úžasný pocit. Přátelský personál je jedno velké plus.
Veronika Hrešková

Veronika Hrešková

Ten pocit po operaci, když jsem si mohla přečíst SPZ auta přede mnou nebo jsem konečně viděla ptáky na obloze či hvězdy – nedá se to popsat :-) Určitě je třeba do toho jít. Byla jsem na operaci metodou...
Dušan Martinus

Dušan Martinus

Dnes kontrola v BA po cca. 4 měsících a prý mam zrak jako orel dekuji! Snad se už neuvidíme ... ťuk ťuk na dřevo.
Viera Vrbková

Viera Vrbková

Dobrý večer, ráda bych poděkovala celému týmu lékařů a sestřiček v bratislavském iClinic, který mi asi před dvěma lety pomohl spatřit svět znovu bez brýlí. Tato operace mi...
Valika Kadášová

Valika Kadášová

20. března jsem byla u vás v BA na non touch laser a výsledek je super, měla jsem dioptrie -3 a teď jsem na nule je to super pocit a konečně nemusím řešit čočky a večer brýle a ráno hned...
Veronika Dolnikova

Veronika Dolnikova

Neskutečný pocit vidět bez brýlí / čoček, i navzdory komplikovaným dioptriím (astigmatismus, dalekozrakost) team iClinic odvedl vynikající zákrok (Z-Lasik), je úžasné...
Ľubomíra Vrobelová

Ľubomíra Vrobelová

Operaci jsem absolvovala v iClinic minulý týden, ačkoli původně jsem byla objednána úplně jinam. Průběh byl rychly, profesionální a nebolestivý. S výsledkem jsem veeelmi spokojena a po 18...
Daniela Ondríková

Daniela Ondríková

Pro člověka, který se skoro celý život dívá pouze přes brýle je až neuvěřitelné když po operaci "hned" vidí ... tedy v mém případě to tak bylo ... hlavně je to...
Anet

Anet

Celá operace proběhla asi Během 5 minut, bylo to úplně bezbolestné a prakticky okamžitě, co jsem se zvedla z lehátka, jsem viděla - tak, jako jsem nikdy neviděla, ostřeji, jasněji, bylo to Takové...
Kateřina Pašková Gallasová

Kateřina Pašková Gallasová

Já si to užívám už 3 roky. Nejlepší investované peníze :-)
Andrea Tobišková

Andrea Tobišková

Na operaci jsem byla před pár dny. Nevěřila jsem, že to bude tak rychlé - po operaci sice oči bolely, a byly oteklé, takže nic moc, ale už pár hodin po zákroku jsem začala číst to, co bych nikdy bez...
Martin Henček

Martin Henček

Už je to skoro rok, co jsem podstoupil operaci očí v Banské Bystrici pro korekci krátkozrakosti. Konečně si můžu naplno vychutnat všechny sporty a to bez brýlí nebo čoček. Zatím nemám...
Ing. Peter Ondrušek

Ing. Peter Ondrušek

Určitě doporučuji kliniku iClinic, pracují tam samí špičkoví odborníci, kteří vědí dělat zázraky. Měl jsem tu možnost vyzkoušet na vlastní kůži.
Frau Stephanie

Frau Stephanie

Hallo Herr Hössl! Ein riesen Dankeschön für die super Organisation und die tolle Betreuung! Schöne Grüße aus Tirol Stephanie
Natál Martinková

Natál Martinková

Pred týždňom som podstúpila laserovú operáciu očí metódou No touch, čoho som sa najskôr obávala ale nakoniec som zistila,že nie je absolútne čoho. Operácia je úplne...
Helena Dziakova6

Helena Dziakova6

Dobry,chcem sa podelit s mojim dojmom po operacii Z-lasik.V prvom rade priatelskym a vludnym dievcatam co maju na starosti predoperacne veci-ako velmi mily pristup ku vsetkemu,potom Mudr.Durkovicovi za op,a ten pocit ked sa mi uz kazdu chvilu...

zobraziť všetky referencie

Aké máte ťažkosti?

10 důvodů proč si vybrat právě nás

1. Nejkomplexnější oční klinika na Slovensku
2. Operace šedého zákalu
3. Profesorský tým složený z německých a slovenská lékařů
4. Přesná diagnostika
5. Nejnovější operační technologie
6. Záruka kvality ověřena zkušenostmi
7. Ambulantní péče
8. Bez čekacích lhůt
9. Privátní letecká doprava
10. Oční ambulance